Ulbe van der Goot Bouwcoördinatie BV, Almastraat 14, 8601 EW Sneek
Mobiel: 06-23693236  E-mail: uvdgoot@ugbouwcoordinatie.nl 

Nieuwbouw Hotel Zeezicht Vlieland

Categorie:Nieuwbouw Alle projecten 

In opdracht van de eigenaren Erik en Klaas Houter hebben wij vanaf het nulpunt in 2014 het gehele voorbereidingstraject en de bouw begeleid.

Naast het bestaande hotel (met o.a. de in 2009 uitgevoerde vernieuwbouw waarvan ik de projectleiding heb gedaan) is de nieuwbouw gebouwd met 12 kamers.

In overleg met beide broers is het programma van eisen gemaakt, het bouwsysteem bepaald, de architect Grunstra Architecten uit Bolsward ingeschakeld, de constructeur Meijer & Joustra uit Heerenveen ingehuurd en de installateur Van der Weerd Installatietechniek uit Franeker gecontracteerd.

Grunstra Architecten heeft de vergunnings- en de aanbestedingsprocedure afgehandeld. Bouwbedrijf Van Dijk uit Surhuisterveen heeft de bouw uitgevoerd.

Tijdens de bouw hebben wij het bouwmanagement verzorgd. Deze werkzaamheden bestonden uit o.a. het voorzitten van de bouwvergaderingen, de financiële bewaking van het meer- en minderwerk, het bewaken van de planning en de controle op de bouw.

Tijdens de bouw is er op een praktische en helder wijze samengewerkt tussen alle partijen met een tevreden opdrachtgever als resultaat.

De bouw is gestart in 2015 en opgeleverd net voor de start van het seizoen in 2016.

jan 1, 2018